Umuntu uba kanjani ilungu lebandla likaKristu?
  • Register

Ngensindiso yomphefumulo womuntu kukhona izingxenye ezidingekayo ze-2: ingxenye kaNkulunkulu nengxenye yomuntu. Ingxenye kaNkulunkulu yingxenye enkulu, "Ngokuba ngomusa usindisiwe ngokholo, futhi lokho akuveli kini, kuyisipho kuNkulunkulu, hhayi ngemisebenzi, ukuba kungabikho muntu okufanele adumise" (Efesu 2: 8-9). Uthando uNkulunkulu aluzwa ngomuntu lwamholela ekuthumeleni uKristu emhlabeni ukuze ahlenge umuntu. Ukuphila nokufundiswa kukaJesu, umhlatshelo esiphambanweni, nokumemezela ivangeli kumadoda kuyisabelo sikaNkulunkulu ekusindisweni.

Nakuba ingxenye kaNkulunkulu ingxenye enkulu, ingxenye yomuntu nayo iyadingeka uma umuntu efika ezulwini. Indoda kufanele ihambisane nemibandela yokuxolelwa okushiwo yiNkosi. Ingxenye yomuntu ingabonakala ngokucacile kulezi zinyathelo ezilandelayo:

Lalela iVangeli. "Bayakubiza kanjani lowo angakholwanga, na? Bayakukholwa kanjani abangezwanga, na?" Bathi: "Bayakuzwa kanjani ngaphandle komshumayeli na?" (AmaRoma 10: 14).

Believe. "Futhi ngaphandle kokholo akunakwenzeka ukumthokozisa kuye, ngokuba oza kuNkulunkulu kumelwe akholelwe ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzi walabo abamfunayo" (Hebheru 11: 6).

Phenduka ngezono ezedlule. "Ngakho-ke, izikhathi zokungazi uNkulunkulu wazinaka, kepha manje uyala abantu ukuba bonke baphenduke yonke indawo" (IzEnzo 17: 30).

Vuma uJesu njengeNkosi. UFiliphu wathi: "Uma ukholwa ngenhliziyo yakho yonke uyakudla." Waphendula wathi: "Ngiyakholwa ukuthi uJesu uyiNdodana kaNkulunkulu" (Izenzo 8: 36 -37).

Ubhapathizwe ngenxa yokuthethelelwa kwezono. "UPetru wathi kubo:" Phendukani, nibhapathizwe yilowo nalowo egameni likaJesu Kristu ekuthetheleleni kwezono zenu, niyakwamukela isipho soMoya oNgcwele "(IzEnzo 2: 38).

Phila impilo yobuKristu. "Nina niyizizwe ezikhethiweyo, ubupristi bobukhosi, isizwe esingcwele, isizwe esiyimpahla kaNkulunkulu, ukuze nibonise ubuhle balowo owanibiza ukuba niphume ebumnyameni ningene ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo" (1 Peter 2: 9).

Thola Xhumene

  • Izinsizakalo ze-Intanethi
  • I-PO Box 2661
    Davenport, IA 52809
  • 563-484-8001
  • This email address is kokuba bavikelwe spambots. Udinga i-JavaScript ukuze uyibuke.