Punan ang form sa ibaba upang irehistro ang iyong kongregasyon. Ang pagpaparehistro ay nangangailangan ng bayad na $ 29.00 bawat taon. Sa sandaling naaprubahan ang iyong pagpaparehistro, maaari kang mag-login sa iyong account at i-update ang iyong profile. Salamat!

Detalye ng Pagpaparehistro

Gusto mo bang magbigay ng karagdagang Impormasyon?

Mga Panuntunan at Seguridad

Ang label ng textarea na ito ay maaaring magsama ng isang link para sa isang mai-download na file tulad ng isang pdf. Upang gawin ito baguhin ang "urltot & C" sa totoong landas ng file.