ක්රිස්තුස්ගේ සභාවන්
  • රෙජිස්ටර්

ඇලබාමා

අන්තර්ජාල අමාත්‍යාංශවල 293 ලියාපදිංචි සාමාජිකයින් සිටී

සෙවුම් නිර්ණායක

සභාව
සම්බන්ධ වීම
ඇඩම්ස්විල්
ඇලබාමා
(205) 674-5659
ඇල්බට්විල්
ඇලබාමා
-
-
ඇල්බට්විල්
ඇලබාමා
ඇල්බට්විල්
ඇලබාමා
-
-
ඇල්බට්විල්
ඇලබාමා
ඇල්බට්විල්
ඇලබාමා
ඇලිස්විල්
ඇලබාමා
(205) 373-8226
-
Altoona
ඇලබාමා
(256) 593-5058
-
Altoona
ඇලබාමා
(256) 593-5058
-
Altoona
ඇලබාමා
(256) 593-5058
-
ඇන්ඩලීසියාව
ඇලබාමා
(334) 222-1622
-
ඇන්ඩලීසියාව
ඇලබාමා
-
-
ඇන්ඩලීසියාව
ඇලබාමා
-
-
ඇන්ඩලීසියාව
ඇලබාමා
ඇන්ඩලීසියාව
ඇලබාමා
(334) 222-1622
-
ඇන්ඩලීසියාව
ඇලබාමා
-
-
ඇන්ඩර්සන්
ඇලබාමා
ඇනිස්ටන්
ඇලබාමා
(256) 831-4198
-
ඇනිස්ටන්
ඇලබාමා
(256) 831-4198
-
පල්ලියේ නම ඇරිටන් පල්ලිය
ඇරිටන්
ඇලබාමා
පල්ලියේ නම ආර්ලි පල්ලිය
ආර්ලි
ඇලබාමා
පල්ලියේ නම ඉනොන් පල්ලිය
ඇෂ්ෆර්ඩ්
ඇලබාමා
(334) 899-8050 හෝ (334) 899-8131
පල්ලියේ නම ඇෂ්ලන්ඩ් පල්ලිය
Ashland
ඇලබාමා
පල්ලියේ නම ඇෂ්ලන්ඩ් පල්ලිය
Ashland
ඇලබාමා
පල්ලියේ නම ඇෂ්ලන්ඩ් පල්ලිය
Ashland
ඇලබාමා
ඇතන්ස්
ඇලබාමා
(205) 232-4705 හෝ (205) 232-9728
-
ඇතන්ස්
ඇලබාමා
(205) 232-1525
-
ඇතන්ස්
ඇලබාමා
පල්ලියේ නම ඕක්ලන්ඩ් පල්ලිය
ඇතන්ස්
ඇලබාමා
(205) 729-8866
-

කවුද ක්‍රිස්තුස්ගේ පල්ලිද?

ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සභාවේ සුවිශේෂී ආයාචනය කුමක්ද?

ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපාරයේ background තිහාසික පසුබිම

ක්‍රිස්තුස්ගේ පල්ලි කීයක් තිබේද?

පල්ලි සංවිධානාත්මකව සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේද?

ක්‍රිස්තුස්ගේ පල්ලි පාලනය කරන්නේ කෙසේද?

ක්‍රිස්තුස්ගේ සභාව බයිබලය ගැන විශ්වාස කරන්නේ කුමක්ද?

ක්‍රිස්තුස්ගේ පල්ලිවල සාමාජිකයන් කන්‍යා උපත විශ්වාස කරනවාද?

ක්‍රිස්තුස්ගේ සභාව කලින් නියම කිරීම විශ්වාස කරනවාද?

ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සභාව බව්තීස්ම වන්නේ ගිල්වීමෙන් පමණක්ද?

ළදරු බව්තීස්මය සිදු වේද?

පල්ලියේ දේවසේවකයන් පාපොච්චාරණය අසනවාද?

යාච් prayers ා සාන්තුවරයන්ට ආමන්ත්‍රණය කරනවාද?

සමිඳාණන් වහන්සේගේ රාත්‍රී භෝජනය කොපමණ වාරයක් අනුභව කරනු ලැබේ ද?

නමස්කාරයේදී භාවිතා කරන්නේ කුමන ආකාරයේ සංගීතයක්ද?

ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සභාව ස්වර්ගය හා නිරය විශ්වාස කරනවාද?

ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සභාව පවිත්‍ර කිරීම විශ්වාස කරනවාද?

පල්ලිය මූල්‍යමය ආධාර ලබා ගන්නේ කෙසේද?

ක්‍රිස්තුස්ගේ සභාවට ඇදහීමක් තිබේද?

යමෙක් ක්‍රිස්තුස්ගේ සභාවේ සාමාජිකයෙකු වන්නේ කෙසේද?

ලබා ගන්න ස්පර්ශ කරන්න

  • අන්තර්ජාල අමාත්‍යාංශ
  • තැ.පෙ. 2661
    ඩේවන්පෝට්, IA 52809
  • 563-484-8001
  • මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්රීය කිරීම අවශ්යවේ.