ක්රිස්තුස්ගේ සභාවන්
  • රෙජිස්ටර්

ක්රිස්තුස්ගේ පල්ලි ඔන්ලයින්

අන්තර්ජාල අමාත්‍යාංශවල 2150 ලියාපදිංචි සාමාජිකයින් සිටී

සෙවුම් නිර්ණායක

සභාව
වෙබ් අඩවිය
වෙබ් අඩවිය http://www.escoc.net
ඩීට්ස්විල්
ඇලබාමා
වෙබ් අඩවිය http://www.coldspringschurch.com
වෙබ් අඩවිය http://grantstreetcoc.org
වෙබ් අඩවිය http://www.newcombstreetcoc.org
ඩෙමොපොලිස්
ඇලබාමා
දොතන්
ඇලබාමා
වෙබ් අඩවිය http://www.westgatechurchofchrist.org
එල්බා
ඇලබාමා
වෙබ් අඩවිය http://www.elbachurchofchrist.com
ව්යවසාය
ඇලබාමා
වෙබ් අඩවිය http://collegeavenuechurchofchrist.com
ෆ්ලොරන්ස්
ඇලබාමා
වෙබ් අඩවිය http://home.hiwaay.net/~woodlawn
ෆ්ලොරන්ස්
ඇලබාමා
වෙබ් අඩවිය http://getaway.net/mtzion
ෆ්ලොරන්ස්
ඇලබාමා
වෙබ් අඩවිය http://www.ddcc.org
ෆ්ලොරන්ස්
ඇලබාමා
ෆ්ලොරන්ස්
ඇලබාමා
වෙබ් අඩවිය http://www.woodavenue.com
ෆ්ලොරන්ස්
ඇලබාමා
වෙබ් අඩවිය http://www.Questtek.com/~chishill
ෆ්ලොරන්ස්
ඇලබාමා
වෙබ් අඩවිය http://www.shilohchurchofchrist.org
ෆ්ලොරන්ස්
ඇලබාමා
ෆ්ලොරන්ස්
ඇලබාමා
වෙබ් අඩවිය http://petersvillecoc.org
ගාර්ඩෙන්ඩේල්
ඇලබාමා
වෙබ් අඩවිය http://www.dhcoc.org
වෙබ් අඩවිය http://www.goodfight.com
හැන්ස්විල්
ඇලබාමා
වෙබ් අඩවිය http://www.angelfire.com/al4/northsidecoc
හාර්ට්සෙල්
ඇලබාමා
වෙබ් අඩවිය http://hartsellechurch.org
හොනොරවිල්
ඇලබාමා
වෙබ් අඩවිය http://www.countylinecoc.com

කවුද ක්‍රිස්තුස්ගේ පල්ලිද?

ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සභාවේ සුවිශේෂී ආයාචනය කුමක්ද?

ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපාරයේ background තිහාසික පසුබිම

ක්‍රිස්තුස්ගේ පල්ලි කීයක් තිබේද?

පල්ලි සංවිධානාත්මකව සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේද?

ක්‍රිස්තුස්ගේ පල්ලි පාලනය කරන්නේ කෙසේද?

ක්‍රිස්තුස්ගේ සභාව බයිබලය ගැන විශ්වාස කරන්නේ කුමක්ද?

ක්‍රිස්තුස්ගේ පල්ලිවල සාමාජිකයන් කන්‍යා උපත විශ්වාස කරනවාද?

ක්‍රිස්තුස්ගේ සභාව කලින් නියම කිරීම විශ්වාස කරනවාද?

ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සභාව බව්තීස්ම වන්නේ ගිල්වීමෙන් පමණක්ද?

ළදරු බව්තීස්මය සිදු වේද?

පල්ලියේ දේවසේවකයන් පාපොච්චාරණය අසනවාද?

යාච් prayers ා සාන්තුවරයන්ට ආමන්ත්‍රණය කරනවාද?

සමිඳාණන් වහන්සේගේ රාත්‍රී භෝජනය කොපමණ වාරයක් අනුභව කරනු ලැබේ ද?

නමස්කාරයේදී භාවිතා කරන්නේ කුමන ආකාරයේ සංගීතයක්ද?

ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සභාව ස්වර්ගය හා නිරය විශ්වාස කරනවාද?

ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සභාව පවිත්‍ර කිරීම විශ්වාස කරනවාද?

පල්ලිය මූල්‍යමය ආධාර ලබා ගන්නේ කෙසේද?

ක්‍රිස්තුස්ගේ සභාවට ඇදහීමක් තිබේද?

යමෙක් ක්‍රිස්තුස්ගේ සභාවේ සාමාජිකයෙකු වන්නේ කෙසේද?

ලබා ගන්න ස්පර්ශ කරන්න

  • අන්තර්ජාල අමාත්‍යාංශ
  • තැ.පෙ. 2661
    ඩේවන්පෝට්, IA 52809
  • 563-484-8001
  • මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්රීය කිරීම අවශ්යවේ.