Kim są kościoły Chrystusa?

Kościoły Chrystusa
  • Zarejestruj się

Kim są kościoły Chrystusa?

Autor: Batsell Barrett Baxter

Nie. Bóg Ojciec jest uważany za jedynego, do którego mogą być skierowane modlitwy. Rozumie się ponadto, że Chrystus stoi na pozycji pośrednika między Bogiem a człowiekiem (Hebrajczyków 7: 25). Wszystkie modlitwy są zatem ofiarowane przez Chrystusa lub w imię Chrystusa (John 16: 23-26).

Oczekuje się, że każdy członek kościoła zgromadzi się na nabożeństwo w każdy dzień Pana. Główną częścią kultu jest jedzenie Wieczerzy Pańskiej (Dz. 20: 7). Jeśli nie przeszkadza to opatrznościowo, każdy członek uważa to cotygodniowe spotkanie za wiążące. W wielu przypadkach, jak w przypadku choroby, wieczerza Pańska jest niesiona tym, którzy nie mogą uczestniczyć w nabożeństwie.

W wyniku charakterystycznej prośby Kościoła - powrotu do Nowego Testamentu Wiara i praktyka - śpiew acappella jest jedyną muzyką używaną w kulcie. Ten śpiew, któremu nie towarzyszą mechaniczne instrumenty muzyczne, odpowiada muzyce używanej w kościele apostolskim i przez kilka stuleci później (Ephesians 5: 19). Uważa się, że nie ma upoważnienia do angażowania się w akty kultu, których nie ma w Nowym Testamencie. Zasada ta eliminuje użycie muzyki instrumentalnej, wraz ze stosowaniem świec, kadzideł i innych podobnych elementów.

Tak. Stwierdzenie Chrystusa w Ewangelii Mateusza 25a i gdzie indziej przyjmuje się według wartości nominalnej. Uważa się, że po śmierci każdy człowiek musi stanąć przed Bogiem w sądzie i że zostanie osądzony zgodnie z czynami dokonanymi podczas jego życia (Hebrajczyków 9: 27). Po wydaniu wyroku spędzi wieczność w niebie lub w piekle.

Nie. Brak jakiegokolwiek odniesienia w pismach świętych do tymczasowego miejsca kary, z którego dusza ostatecznie zostanie uwolniona do nieba, uniemożliwia przyjęcie doktryny czyśćca.

Każdego pierwszego dnia tygodnia członkowie kościoła „leżeli w sklepie, tak jak im się powodziło” (1 Corinthians 16: 2). Ilość każdego indywidualnego daru jest ogólnie znana tylko temu, kto ją dał i Panu. Ta ofiara wolnej woli jest jedynym wezwaniem, jakie czyni Kościół. NIE są dokonywane żadne oceny ani inne opłaty. Nie angażuje się w żadne czynności zarabiania pieniędzy, takie jak bazary czy kolacje. Łącznie, jeśli na tej podstawie co roku podaje się około $ 200,000,000.

W zbawieniu ludzkiej duszy znajdują się niezbędne części 2: część Boga i część człowieka. Bożą częścią jest wielka część: „Albowiem łaską zostaliście zbawieni przez wiarę, a nie z was, to jest dar, jeśli Bóg; nie z uczynków, aby nikt nie chlubił się” (Efezjan 2: 8-9). Miłość, którą Bóg poczuł do człowieka, doprowadziła go do wysłania Chrystusa na świat, aby odkupić człowieka. Życie i nauczanie Jezusa, ofiara na krzyżu i głoszenie Ewangelii ludziom stanowią Bożą część w zbawieniu.

Chociaż część Boga jest najważniejsza, część człowieka jest również konieczna, jeśli człowiek ma osiągnąć niebo. Człowiek musi przestrzegać warunków przebaczenia, które Pan ogłosił. Część człowieka może jasno przedstawić następujące kroki:

Usłysz Ewangelię. „Jak będą wzywać tego, którego nie uwierzyli? A jakże mają uwierzyć temu, którego nie słyszeli? I jak będą słuchać bez kaznodziei?”. (Romans 10: 14).

Wierzyć. „A bez wiary nie można mu się dobrze podobać; bo kto przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że jest, i że nagradza tych, którzy go szukają” (Hebrajczyków 11: 6).

Pokutujcie za przeszłe grzechy. „Czasy ignorancji dlatego Bóg przeoczył; ale teraz nakazuje ludziom, aby wszyscy pokutowali wszędzie” (Dz. 17: 30).

Wyznaj Jezusa jako Pana. „Oto woda; cóż przeszkadza mi, abym został ochrzczony? A Filip rzekł: Jeśli wierzysz całym swoim sercem, to możesz. A on odpowiedział i rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym” (Dzieje 8: 36 -37).

Bądź ochrzczony na odpuszczenie grzechów. „A Piotr rzekł do nich: Nawróćcie się i chrzcijcie każdy z was w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego” (Dz. 2: 38).

Żyj życiem chrześcijańskim. „Wy jesteście rasą wybraną, kapłaństwem królewskim, narodem świętym, ludem do posiadania Bożego, abyście mogli wykazać doskonałość tego, który was powołał z ciemności do swego cudownego światła” (1 Peter 2: 9).

Otrzymać In Touch

  • Ministerstwa Internetu
  • Box 146
    Spearman, Teksas 79081
  • 806-310-0577
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.